Aikido pro každého

PODMÍNKY A PRAVIDLA

Vítejte na stránkách www.aikidoprokazdeho.cz či www.aikidonabor.cz a jejich subdoménách. Tyto internetové stránky jsou vlastněny a provozovány společností Aikido pro každého, z.s. se sídlem Tulešická 469/3, Praha 5, 15521 Česká republika, která je registrována u Městského soudu Praha, oddíl L, vložka č. 24586, vznikla dne 17. 7. 2012, IČ: 22605991.

Jako návštěvník této webové stránky se zavazujete dodržovat následující podmínky a ustanovení. Pečlivě si je proto přečtěte, dříve než budete pokračovat

* Tato webová stránka muže obsahovat odkazy na externí webové stránky. Pokud budete takové odkazy následovat, externí webová stránka se muže objevit na celé obrazovce (v tom případě musíte pro návrat na webovou stránku Aikido pro každého použít v prohlížeči tlačítko Zpět). Tyto odkazy jsou poskytovány proto, aby vám pomohly najít rychle a jednoduše významné webové stránky, služby a/nebo produkty, které by vás mohly zajímat. Je zcela na vaší úvaze, zda nějaké služby a/nebo produkty dostupné prostřednictvím některé z těchto webových stránek využijete či nikoliv. Aikido pro každého nezodpovídá za vlastníky nebo provozovatele těchto externích webových stránek, za žádné zboží nebo služby, které nabízejí, ani za vlastní obsah jejich stránek. Aikido pro každého také s nikým z nich nevstupuje do žádných podmínek, záruk, dalších vztahů nebo zastupování, ani nepřijímá žádné závazky v souvislosti s nimi (včetně jakékoli odpovědnosti vznikající z jakéhokoli uplatňování nároku, že obsah libovolné externí webové stránky, na kterou tato webová stránka odkazuje, porušuje práva duševního vlastnictví jakékoliv třetí strany).

* Všechny informace nebo sdělení poskytované na této webové stránce jsou sděleními obecné povahy a neměli byste se na ně spoléhat při rozhodování. Aikido pro každého se snaží zaručit, aby všechny informace poskytované na této webové stránce byly správné v okamžiku jejich vložení na webovou stránku, ale nezaručuje správnost těchto informací. Aikido pro každého nezodpovídá za žádné jednání, které podniknete v závislosti na této informaci nebo radě, nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte výsledkem vašeho jednání.

* Tyto webové stránka obsahují text, fotografie a další obrazový a zvukový materiál – to vše je chráněno autorským zákonem a/nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Všechna autorská práva a další práva duševního vlastnictví v tomto materiálu patří buď společnosti Aikido pro každého nebo na ně má Aikido pro každého licenci od vlastníka(u) těchto práv, takže může tento materiál používat jakou součást této webové stránky.

* Tato webová stránka také obsahuje obchodní značky, včetně značky Aikido pro každého a loga Aikido pro každého. Všechny obchodní značky obsažené na této webové stránce patří Aikido pro každého nebo má Aikido pro každého licenci od vlastníka(ů) těchto obchodních značek pro jejich použití na této webové stránce.

Na webových stránkách Aikido pro každého je povoleno:
vstupovat do jakékoliv části webové stránky
vytisknout jednu kopii jakékoliv stránky nebo všech stránek k osobnímu nahlédnutí

Na webových stránkách Aikido pro každého není povoleno:
kopírovat (vytisknutím na papír, ukládáním na disk nebo jakýmkoliv jiným způsobem), distribuovat (včetně šíření kopií), rozesílat, upravovat nebo jakkoliv porušovat nebo jinak používat jakýkoliv materiál obsažený na této webové stránce, kromě toho, co je uvedeno v odstavci "je povoleno". Tato omezení se vztahují na celky nebo části materiálu ve webové stránce
ze žádného materiálu zkopírovaného nebo vytištěného z webové stránky odstranit jakýkoliv copyright, obchodní značku nebo jiná označení duševního vlastnictví obsažená v originálním materiálu
vytvářet odkazy na tuto webovou stránku bez našeho výslovného písemného souhlasu. Přejete-li si poskytovat hypertextový nebo jiný odkaz na tuto webovou stránku, obraťte se na nás prosím s podrobnostmi o URL webové stránky (stránek), ze kterých máte v úmyslu odkazovat na naši webovou stránku a o URL webové stránky (stránek) na naši webové stránce, na kterou zamýšlíte odkazovat a my váš požadavek posoudíme. Je naším rozhodnutím, zda budeme s vaší žádostí souhlasit, a nemusíme to učinit.

* Aikido pro každého může časem změnit výše uvedené podmínky a ustanovení a odmítnutí odpovědnosti. Prohlížením této webové stránky uznáváte, že jste vázáni současnými podmínkami a ustanoveními a odmítnutím odpovědnosti, a měli byste je zkontrolovat při každé návštěvě této stránky.

* Aikido pro každého může kdykoliv změnit formát a obsah této webové stránky.

* Aikido pro každého může pozastavit činnost této webové stránky při její údržbě, při aktualizaci obsahu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.

* Aikido pro každého si vyhrazuje právo kdykoliv a bez oznámení ukončit přístup k této webové stránce

* Osobní údaje poskytnuté Aikido pro každého prostřednictvím této webové stránky budou použity pouze v souladu s našimi zásadami o ochraně soukromí. Přečtěte si toto prosím pozorně, než budete pokračovat dále. Poskytnutím vašich osobních údajů svolíte k jejich použití podle našich zásad o ochraně soukromí.

* Máte-li dotaz nebo stížnost, týkající se pravidel, podmínek a ustanovení o chování na našich www stránkách obraťte se prosím na email: aikidoprokazdeho@gmail.com.

* Tyto podmínky a ustanovení se řídí a vykládají podle práva a v případě jakéhokoliv sporu vzniklého v souvislosti s těmito podmínkami a ustanoveními, nebo jakéhokoliv sporu vzniklého v souvislosti s webovou stránkou, o smlouvě, újmě či v jiném sporu, budou mít nevýlučnou soudní pravomoc soudy.